Modyfikuj: uczynić niezdolnym, unieszkodliwić, zablokować

Puste pola, będą ignorowane - dane nie zostaną zapisane.