Modyfikuj: na koniec, pokrótce mówiąc, reasumując, w konkluzji

Puste pola, będą ignorowane - dane nie zostaną zapisane.