Generator synonimów

Używanie generatora

Generator służy do masowego znajdowania synonimów, z limitem 150 wyrazów. Każdy kolejny synonim oddziel spacją. Głównym zastosowaniem generatora ma być tworzenie tekstów z synonimami na potrzeby SEO.

Ilość synonimów pod polem tekstowym odpowiada ilości wyszukanych grup synonimów pasujących do wyrazu oraz ilości dodatkowych pól.

Wskazówki

Generator wyszukuje wyrazy z bazy, które zwykle są podane w pierwszej osobie liczby pojedyńczej rodzaju męskiego.
Przykład:
synonim, nie synonimy, synonimów, itp.

Krok pierwszy: Podaj synonimy bądź tekst.
1 2 3 4 5