Hasło: pobieżnie, pokrótce, w skrócie

pobieżnie, pokrótce, w skrócie

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.