Hasło: podobieństwo, pokrewieństwo, powinowactwo, związek

podobieństwo, pokrewieństwo, powinowactwo, związek

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.