Hasło: pośpieszny, rączy, szybki

pośpieszny, rączy, szybki

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.