Hasło: pośredni, zależny

pośredni, zależny

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.