Hasło: radny, rajca

radny, rajca

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.