Hasło: uczynić niezdolnym, unieszkodliwić, zablokować

uczynić niezdolnym, unieszkodliwić, zablokować

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.