Hasło: udaremnienie, zawód, zniweczenie

udaremnienie, zawód, zniweczenie

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.