Hasło: udeptywać, wydeptywać

udeptywać, wydeptywać

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.