Hasło: bezstronny, nieuprzedzony, obiektywny, sprawiedliwy

bezstronny, nieuprzedzony, obiektywny, sprawiedliwy

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.