Hasło: cargo, ładunek, obciążenie

cargo, ładunek, obciążenie

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.