Hasło: celowo, chcący, naumyślnie, nie bez przyczyny, perfidnie, planowo, rozmyślnie, specjalnie, umyślnie, z rozmysłem, zamierzenie

celowo, chcący, naumyślnie, nie bez przyczyny, perfidnie, planowo, rozmyślnie, specjalnie, umyślnie, z rozmysłem, zamierzenie

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.