Hasło: celowościowy, teleologiczny

celowościowy, teleologiczny

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.