Hasło: cenny, drogi, drogocenny, kosztowny, wartościowy

cenny, drogi, drogocenny, kosztowny, wartościowy

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.