Hasło: centralny, główny, kluczowy, krytyczny, nadrzędny, najistotniejszy, newralgiczny, przewodni, ważny, węzłowy

centralny, główny, kluczowy, krytyczny, nadrzędny, najistotniejszy, newralgiczny, przewodni, ważny, węzłowy

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.