Hasło: dać wyraz, okazać, wyrazić

dać wyraz, okazać, wyrazić

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.