Hasło: deminutiwum, hipokorystyk, spieszczenie, zdrobnienie

deminutiwum, hipokorystyk, spieszczenie, zdrobnienie

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.