Hasło: efekt, konsekwencja, następstwo, odprysk, pokłosie, rezultat, skutek, wynik

efekt, konsekwencja, następstwo, odprysk, pokłosie, rezultat, skutek, wynik

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.