Hasło: efemeryczny, jednostkowy, odosobniony, pojedynczy, rzadki, sporadyczny, unikatowy, wyjątkowy

efemeryczny, jednostkowy, odosobniony, pojedynczy, rzadki, sporadyczny, unikatowy, wyjątkowy

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.