Hasło: ef, Niemcy, Rajch, Republika Federalna Niemiec, RFN, szwaby

ef, Niemcy, Rajch, Republika Federalna Niemiec, RFN, szwaby

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.