Hasło: egoistyczny, interesowny, samolubny, sobkowski, zapatrzony w siebie, zapatrzony we własny pępek

egoistyczny, interesowny, samolubny, sobkowski, zapatrzony w siebie, zapatrzony we własny pępek

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.