Hasło: egoizm, interesowność, samolubstwo, sobkostwo, zapatrzenie we własny pępek

egoizm, interesowność, samolubstwo, sobkostwo, zapatrzenie we własny pępek

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.