Hasło: egzegeza, interpretacja, komentarz, objaśnienie, tłumaczenie, wykładnia, wytłumaczenie

egzegeza, interpretacja, komentarz, objaśnienie, tłumaczenie, wykładnia, wytłumaczenie

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.