Hasło: handlarz, handlarz uliczny, kupiec, przekupień, straganiarz

handlarz, handlarz uliczny, kupiec, przekupień, straganiarz

Historia edycji

akceptacja
handlarz, handlarz uliczny, kupiec, przekupień, straganiarz - 2012-03-08 ODRZUCONO