Hasło: handlarz, handlowiec, kupiec

handlarz, handlowiec, kupiec

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.