Hasło: handlowy, komercyjny

handlowy, komercyjny

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.