Hasło: identyczny, jednakowy, równy, tożsamy

identyczny, jednakowy, równy, tożsamy

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.