Hasło: jak gdyby, mniej więcej, w ogólnych zarysach

jak gdyby, mniej więcej, w ogólnych zarysach

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.