Hasło: klajster, klej, lepiszcze, spoiwo

klajster, klej, lepiszcze, spoiwo

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.