Hasło: abdykacja, dymisja, rezygnacja, zrzeczenie się

abdykacja, dymisja, rezygnacja, zrzeczenie się

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.