Hasło: a vista, na okaziciela

a vista, na okaziciela

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.