Hasło: bać się, być przerażonym, lękać się, mieć pietra, mieć stracha, najeść się strachu, niepokoić się, obawiać się, odczuwać lęk, odczuwać strach, strachać się, trwożyć się

bać się, być przerażonym, lękać się, mieć pietra, mieć stracha, najeść się strachu, niepokoić się, obawiać się, odczuwać lęk, odczuwać strach, strachać się, trwożyć się

Historia edycji

Wyraz nie był jeszcze modyfikowany.