Mikser tekstów z synonimów

Używanie miksera

Mikser tekstów służy do mieszania tekstów złożonych z synonimów w celu uzyskania wielu względnie unikalnych artykułów do blogów czy katalogów stron.

Synonimy należy wstawić w tekst w klamrach "{}" oddzielając od siebie kolejne wyrazy pionową kreską "|".
Przykład:
Używam {wyłącznie|tylko|jedynie} miksera "synonimy.com.pl/mikser"! :)

Mikser umożliwia również mieszanie akapitów w celu uzyskania bardziej unikalnego tekstu. Każdy kolejny akapit należy oddzielić znakiem "~>".
Przykład:
Używam {wyłącznie|tylko|jedynie} miksera "www.synonimy.com.pl/mikser"! :)
~>
Zachęcam {również|} {Cię|Ciebie} do {korzystania|używania} mikserów.

Wskazówki

Mikser nie sprawdza poprawności składni, w przypadku niepoprawnego użycia synonimów mikser może działać niepoprawnie.

W celu wygenerowania synonimów odwiedź stronę Generator synonimów. Pamiętaj by sprawdzić sens wybranych wyrazów!

Długość tekstu: znaków, wyrazów, akapitów